zbliżający się koniec I podziału w RKN

Prezydium RKN informuje, że zbliża się czas zamknięcia I podziału tej kadencji. Z racji pustek w skarbcu II może już nie być. Na wnioski czekamy do 22.11 (wtorek – dyżur). W celu złożenia wniosku lub konsultacji proszę odzywać się do Michała Pietrzaka i Antoniego Żukowskiego albo przyjść na dyżur. Poniżej wzór wniosku:

wzór-wniosku-finansowego-rok-2016-2017

Targi Kół Naukowych WPiA UW 2016

Rada Kół Naukowych serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane działalnością kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji UW na coroczne wydarzenie – Targi Kół Naukowych. Jest to tradycyjna forma promocji ruchu naukowego, która stanowi wspaniałą okazję by poznać nasze wydziałowe Koła i porozmawiać z ich przedstawicielami. Wydarzenie odbędzie się 27 października 2016 roku w godzinach 9-18, w Collegium Iuridicum II.

Link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1076228452387589/

zbieranie danych o konferencjach

Wydziały,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2015 r. wpisują do systemu POLON m.in. konferencje naukowe. Ma to znaczenie przy ocenie jednostek, a co za tym idzie ma to przełożenie na ich finansowanie. Obecnie są zbierane dane za zeszły rok akademicki oraz obecny, dlatego jest wielka prośba o nadsyłanie do Sekcji Informacji, Promocji i Rozwoju do pani dr Larysy Myrgorodskiej l.myrgorodska@wpia.uw.edu.pl informacji takie jak:

- nazwa konferencji naukowej,
- rodzaj konferencji naukowej (krajowa, międzynarodowa),
- rok, w którym została zorganizowana konferencja naukowa,
- liczba uczestników konferencji naukowej,
- liczba uczestników prezentujących referaty, w tym reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe,
- liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji naukowej.

Zmienione zasady rezerwacji sal

Obecnie procedura wynajmu sal na Wydziale przez koła naukowe oraz samorząd studentów wygląda następująco:

1)    sprawdzanie dostępności sal oraz wstępnej rezerwacji dokonujemy w Dziekanacie Kierunku Administracja WPiA (dawny budynek CIUW, parter, prawa strona od wejścia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00 (już nie w Sekcji Informatycznej WPiA w CI I na najwyższym piętrze), kontakt mejlowy pozostaje bez zmian: helpdesk@wpia.uw.edu.pl ;

2)    formularze rezerwacji musi zatwierdzić p. Iwona Kłosowska (Collegium Iuridicum I, II piętro, korytarz po prawej stronie od schodów, pok. 326).

Poznaj Ruch Naukowy – Tydzień Adaptacyjny

Tydzień Adaptacyjny to okazja na poznanie ruchu naukowego na naszym wydziale. Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich zrzeszonych w Radzie Kół Naukowych WPiA UW. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 30 września w Sali C Auditorium Maximum i rozpocznie się o godzinie 17.30.

Link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/659220184252245/

Studencki Grant Naukowy 2016

Prezydium Rady Kół Naukowych postanowiło ogłosić I edycję  Studenckiego Grantu Naukowego!

Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r

Miejsce składania wniosków: pokój 030 Collegium Iuridicum I (podczas dyżuru RKN)/portiernia Collegium Iuridicum I

Maksymalny koszt realizacji grantu: 2 500 zł

Regulamin-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego Grantu Naukowego

 

Zgromadzenie Prezesów

Drodzy aktywiści ruchu naukowego,

przypominam o dzisiejszym Zgromadzeniu Prezesów o godz. 20.00, w sali 1.3 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Oto porządek obrad:

1. otwarcie zgromadzenia,
2. wybór protokolanta,
3. odczytanie porządku obrad,
4. zaakceptowanie porządku obrad,
5. przedstawienie Zgromadzeniu Prezesów planu działań Prezydium Rady Kół Naukowych na rok akademicki 2015/2016,
6. głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia planu działań,
7. przedstawienie informacji dotyczących finansów Rady Kół Naukowych,
8. przedstawienie projektu statutu Studenckiego Grantu Naukowego,
8. wybór Komisji Skrutacyjnej,
9. wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych,
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Ponieważ na najbliższym Zgromadzeniu Prezesów dokonamy wyboru Komisji Rewizyjnej, wszystkich potencjalnych kandydatów prosimy o przygotowanie się do prezentacji (niekoniecznie multimedialnej) swojej wizy pracy w KR.

Z szacunkiem,

Albert Pielak