Konsultacje ws. wniosków o dofinansowanie oraz Listopadowe Zgromadzenie Prezesów w dn. 13.11

Drodzy,
Zapraszamy jutro od godz. 18.30 do 030 w CI I na konsultacje ws. wniosków o dofinanowanie w ostatniej tegorocznej turze. Przypominamy, że do końca tego tygodnia przyjmujemy takowe do rozpatrzenia.
Po konsultacjach o godz. 20.00 odbędzie się Listopadowe Zgromadzenie Prezesów.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przeprowadzenie wyborów na członka Prezydium RKN
3. Komunikaty Prezydium
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie Zgromadzenia
Serdeczności!
Prezydium RKN

Dodatkowe Zgromadzenie Prezesów w dn. 6 listopada 2018 r.

Szanowni,

w związku z rezygnacją z funkcji jednego z członków Prezydium Rady, zwołuję dodatkowe Zgromadzenie Prezesów w dniu 6 listopada (wtorek) o godz. 20.00 w sali 2.6 CI II. Zgodnie bowiem z art. 20 Uchwały Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 2/2017 z dnia 5.06.2017 r. Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW członek organu wybieralnego Rady Kół Naukowych może złożyć dymisję tylko i wyłącznie na posiedzeniu Zgromadzenia Prezesów. 

Tym samym najbliższe Zgromadzenie ma charakter nadzwyczajny i będzie odpowiednio krótko trwało. W związku z tym Prezydium liberalnie podejdzie do ewentualnych nieobecności. Ze względu na przebywanie przeze mnie za granicą zostanie ono poprowadzone przez Wiceprzewodniczącą Prezydium Milenę Wijas.

Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone na kolejnym Zgromadzeniu planowanym na 13 listopada.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że do 18 listopada trwa nabór wniosków w ramach pozostałych środków do wykorzystania w tym roku kalendarzowym. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Michał Jędrzejczak
Przewodniczący Prezydium
Rada Kół Naukowych

Inauguracyjne Zgromadzenie Prezesów w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Inauguracyjne Zgromadzenie Prezesów w roku akademickim 2018/2019 z gościnnym udziałem doktora Witolda Borysiaka, Przewodniczącego Prezydium Rady Kół Naukowych w latach 2004-2005. Posiedzenie odbędzie się we wtorek 16 października br. o godz. 20.00 w sali 209 w Collegium Iuridicum I.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej RKN
3. Przedstawienie planu działalności przez nowe Prezydium RKN
4. Kwestie organizacyjne Targów Kół Naukowych
5. Komunikaty Prezydium
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Przypominam, że zgodnie z art. 23 ust. 1-3 Uchwały Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 2/2017 z dnia 5.06.2017 r. Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW w skład Zgromadzenia Prezesów wchodzą Prezesi Kół Naukowych zrzeszonych w Radzie Kół Naukowych. Wiceprezes Koła może zastępować Prezesa bez potrzeby okazywania upoważnienia. Inne osoby upoważnione przez Prezesa Koła Naukowego do reprezentowania Koła Naukowego zobowiązane są do przedstawienia podczas Zgromadzenia Prezesów na ręce Prezydium Rady Kół Naukowych upoważnienia w formie pisemnej lub poinformowaniu o dostarczeniu upoważnienia poprzez pocztę elektroniczną (wiadomość wysłana ze skrzynki Koła lub Prezesa Koła na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia Prezesów na adres Rady Kół Naukowych). Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr albumu osoby upoważnianej. Nie można upoważnić jednorazowo na więcej niż jedno Zgromadzenie Prezesów. Każdy członek Zgromadzenia Prezesów może reprezentować tylko jedno Koło Naukowe.

W imieniu Prezydium po zakończonych obradach zapraszam na spotkanie integracyjne.

Łączę pozdrowienia,

Michał Jędrzejczak
Przewodniczący Prezydium
Rada Kół Naukowych

szkolenie RK i nowy regulamin

Szkolenie

Rada Konsultacyjna ds. SRN UW oraz ZSS UW organizują 20.02. o 18.00 w s. 100 budynku ZSS (mały dziedziniec) szkolenie z pozyskiwania dofinansowań ( https://www.facebook.com/events/1790840851169418/ ).

Regulamin

Na szkoleniu będzie również omówiony nowy Regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy. Tekst Regulaminu: http://www.rada.uw.edu.pl/dokumenty/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2060%20Rektora%20UW%20z%20dnia%2030%20sierpnia%202016%20r..pdf .

PK

 

XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Drodzy studenci III, IV i V roku!
W tym roku akademickim studenci uzyskali możliwość wygłoszenia referatu podczas drugiego dnia XVIII Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej”, tj. w sobotę 4 marca. Więcej o konferencji – http://www.wpia.uw.edu.pl/problemy-i-wyzwania-ue.
Zgłoszenia wraz z abstraktami (przynajmniej 300 słów + literatura przedmiotu)oraz wykazem dotychczasowego dorobku naukowego prosimy wysyłać na: rkn.wpia@gmail.com do 26 lutego. Zostaną one przedstawione organizatorom konferencji.
Łączę pozdrowienia
Antoni Żukowski
wiceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych WPiA UW

[sprawozdania roczne]

Przypominamy o sprawozdaniach rocznych dla UW. Oprócz podpisu opiekuna wymagany jest dziekana, dlatego Prezydium zbiera je od Was i zanosi do BSS. Jako, że termin upływa 31 stycznia, to zbieramy je do 30. (poniedziałek) do godz 12. Można je zostawić w portierni w Collegium Iuridicum I odpowiednio opisane.

Wzór sprawozdania dostępny tutaj: http://www.rada.uw.edu.pl/baza.php?operacja=99&dzial_id=2 .

zbliżający się koniec I podziału w RKN

Prezydium RKN informuje, że zbliża się czas zamknięcia I podziału tej kadencji. Z racji pustek w skarbcu II może już nie być. Na wnioski czekamy do 22.11 (wtorek – dyżur). W celu złożenia wniosku lub konsultacji proszę odzywać się do Michała Pietrzaka i Antoniego Żukowskiego albo przyjść na dyżur. Poniżej wzór wniosku:

wzór-wniosku-finansowego-rok-2016-2017

Targi Kół Naukowych WPiA UW 2016

Rada Kół Naukowych serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane działalnością kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji UW na coroczne wydarzenie – Targi Kół Naukowych. Jest to tradycyjna forma promocji ruchu naukowego, która stanowi wspaniałą okazję by poznać nasze wydziałowe Koła i porozmawiać z ich przedstawicielami. Wydarzenie odbędzie się 27 października 2016 roku w godzinach 9-18, w Collegium Iuridicum II.

Link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1076228452387589/

zbieranie danych o konferencjach

Wydziały,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2015 r. wpisują do systemu POLON m.in. konferencje naukowe. Ma to znaczenie przy ocenie jednostek, a co za tym idzie ma to przełożenie na ich finansowanie. Obecnie są zbierane dane za zeszły rok akademicki oraz obecny, dlatego jest wielka prośba o nadsyłanie do Sekcji Informacji, Promocji i Rozwoju do pani dr Larysy Myrgorodskiej l.myrgorodska@wpia.uw.edu.pl informacji takie jak:

- nazwa konferencji naukowej,
- rodzaj konferencji naukowej (krajowa, międzynarodowa),
- rok, w którym została zorganizowana konferencja naukowa,
- liczba uczestników konferencji naukowej,
- liczba uczestników prezentujących referaty, w tym reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe,
- liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji naukowej.