Akty prawne

Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała Zgromadzenia Prezesów 1/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 2/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. Uchwała o szczegółowym trybie dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy. (+ załącznik określający kryteria oceny merytorycznej planowanej aktywności Kół Naukowych)

Poradniki

  • Składanie wniosków finansowych (.pdf)
  • Szkolenie z organizacji konferencji naukowych (.pdf)

Wzory

  • WZÓR WNIOSKU FINANSOWEGO  (.pdf, .doc)
  • regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego – wzór (pdf.doc.)
  • SPRAWOZDANIE merytoryczno–finansowe Koła Naukowego dla Rady Kół Naukowych WPiA – wzór (pdf., doc.)
  • sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej – wzór (pdf.doc.)
  • wniosek o zarejestrowanie Uczelnianej Organizacji Studenckiej – wzór (pdf.doc.)
  • wniosek o założenie konta pocztowego w domenie uw.edu.pl – wzór (pdf.doc.)