Akty prawne

Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW:

Regulamin-Rady-Kół-Naukowych-2017

Regulamin dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW na studencki ruch naukowy:

Uchwała Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 3/2017 z dnia 5.06.2017 r. Regulamin dysponowania środkami.

Poradniki

  • Składanie wniosków finansowych (.pdf)
  • Szkolenie z organizacji konferencji naukowych (.pdf)

Wzory

  • WZÓR WNIOSKU FINANSOWEGO  (.pdf)
  • regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego – wzór (pdf.doc.)
  • SPRAWOZDANIE merytoryczno–finansowe Koła Naukowego dla Rady Kół Naukowych WPiA – wzór (pdf., doc.)
  • sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej – wzór (pdf.doc.)
  • wniosek o zarejestrowanie Uczelnianej Organizacji Studenckiej – wzór (pdf.doc.)
  • wniosek o założenie konta pocztowego w domenie uw.edu.pl – wzór (pdf.doc.)