Author Archives: Albert Pielak

Studencki Grant Naukowy 2016

Prezydium Rady Kół Naukowych postanowiło ogłosić I edycję  Studenckiego Grantu Naukowego!

Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r

Miejsce składania wniosków: pokój 030 Collegium Iuridicum I (podczas dyżuru RKN)/portiernia Collegium Iuridicum I

Maksymalny koszt realizacji grantu: 2 500 zł

Regulamin-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego Grantu Naukowego

 

Zgromadzenie Prezesów

Drodzy aktywiści ruchu naukowego,

przypominam o dzisiejszym Zgromadzeniu Prezesów o godz. 20.00, w sali 1.3 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Oto porządek obrad:

1. otwarcie zgromadzenia,
2. wybór protokolanta,
3. odczytanie porządku obrad,
4. zaakceptowanie porządku obrad,
5. przedstawienie Zgromadzeniu Prezesów planu działań Prezydium Rady Kół Naukowych na rok akademicki 2015/2016,
6. głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia planu działań,
7. przedstawienie informacji dotyczących finansów Rady Kół Naukowych,
8. przedstawienie projektu statutu Studenckiego Grantu Naukowego,
8. wybór Komisji Skrutacyjnej,
9. wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych,
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Ponieważ na najbliższym Zgromadzeniu Prezesów dokonamy wyboru Komisji Rewizyjnej, wszystkich potencjalnych kandydatów prosimy o przygotowanie się do prezentacji (niekoniecznie multimedialnej) swojej wizy pracy w KR.

Z szacunkiem,

Albert Pielak

Nowy skład Prezydium RKN

Rada Kół Naukowych informuje, że z dniem 1 października 2014 r.  nową kadencję rozpoczęło nowe Prezydium w składzie:

Albert Pielak – przewodniczący (15 głosów)
Michał Bałdowski – wiceprzewodniczący (7 głosów)
Jakub Orlicz – wiceprzewodniczący (9 głosów)