Author Archives: Albert Pielak

Wyniki prawyborów do Rady Konsultacyjnej

Dnia 13 listopada 2013 r.  odbyły się prawybory do Rady Konsultacyjnej. Było wybieranych 2 przedstawicieli WPiA UW, którzy będą starać się uzyskać mandat do Rady Konsultacyjnej. Właściwe wybory odbędą się 3 grudnia 2013 r.

Oficjalne wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Tomasz Pyś -13 głosów

Michał Tutaj – 12 głosów

Sebastian Wijas – 11 głosów

Dariusz Standerski – 5 głosów

Anna Archacka – 4 głosy.

Wobec powyższych wyników kandydatami z WPiA UW do Rady Konsultacyjnej  zostali Tomasz Pyś oraz Michał Tutaj.

Dziękujemy również pozstałym osobom, które przedłożyły swoje kandydatury.

Prezentujemy sylwetkę kandydata w prawyborach WPiA UW do Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego – Michała Tutaja.

Osobistej prezentacji kandydat dokona na Zgromadzeniu Prezesów dnia 13 listopada 2013 r. Wówczas będzie okazja do dyskusji z kandydatem i zadania mu pytań. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z jego programem w wersji multimedialnej.

Prezentacja Michała Tutaja – kandydata do Rady Konsultacyjnej

Zgromadzenie Prezesów z dnia 23 października 2013 r.

Dnia 23 października 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Prezesów w nowym roku akademickim.
Podczas posiedzenia Zgromadzenie dokonało wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna zyskała następujący skład:

1. Dariusz Standerski – Przewodniczący (10 głosów)

2. Kamil Wróblewski – Wiceprzewodniczący (5 głosów)

3. Gabriela Gospodarek – Wiceprzewodnicząca (2 głosy).

Nowym członkom Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy!
Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpocznie swoją kadencję z dniem 1 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia autorstwa protokolantki Konstancji Gierby załączamy do niniejszego postu, ale znaleźć go możecie także w zakładce „Akty prawne” pod hasłem „Protokoły”.

protokół z posiedzenia Zgromadzenia Prezesów 23/10/2013 r.

Kontakt do nowego Prezydium RKN WPiA UW

Z dniem 1 października 2013 r. rozpoczęła się kadencja nowo wybranego Prezydium RKN WPiA UW w składzie:

Kamila Ferenc – Przewodnicząca (nr tel. 663 107 939)
Tomasz Pyś – Wiceprzewodniczący (nr tel. 723 479 027)
Karol Olszanowski – Wiceprzewodniczący (nr tel. 608 220 394)

Dane kontaktowe do członków Prezydium od jakiegoś czasu są już dostępne są w zakładce „RKN”. Dla ułatwienia kontaktu numery telefonu umieszczamy też tutaj. Zapraszamy także do komunikacji mailowej (rkn.wpia@gmail.com) oraz poprzez Facebook’a.

Zgromadzenie Prezesów 23.10.2013 r.

Dnia 23 października 2013 r. o godzinie 20:10 w sali 1.2 Collegium Iuridicum II odbędzie się Zgromadzenie Prezesów – organu RKN WPiA UW.

Porządek obrad:
1. otwarcie zgromadzenia;
2. wybór protokolanta;
3. odczytanie porządku obrad;
4. zaakceptowanie porządku obrad;
5. przedstawienie Zgromadzeniu Prezesów planu działań Prezydium Rady Kół Naukowych na rok akademicki 2013/2014;
6. głosowanie  w przedmiocie zatwierdzenia planu działań;
7. przedstawienie informacji ws. finansów Rady Kół Naukowych;
8. wybór Komisji Skrutacyjnej;
9. wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych;
10. wolne wnioski;
11. zamknięcie obrad.

 

Targi Kół Naukowych WPiA UW 2013/2014

Już kolejny raz mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną edycję Targów Kół Naukowych na WPiA UW, która odbędzie się w dniach 23-24 października w godzinach 9:00 – 17:00 w Collegium Iuridicum II (Lipowa 4 poziom – 1).

Będzie to kolejna niepowtarzalna szansa, aby poznać ruch naukowy na naszym Wydziale. Koła Naukowe zaprezentują swoją działalność poprzez różnorodne formy promocji (ulotki, plakaty, multimedia, dyskusje). Warto zobaczyć, w co można zaangażować i gdzie odkryć nowe zainteresowania.

Zapraszamy!

Rekrutacja do Kliniki „Prawa człowieka a podatki” 2013/2014

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno – interwencyjnym Klinika „Prawa człowieka a podatki”, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Termin: rok akademicki 2013/2014,

Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, ul. Zgoda 11.

Początek zajęć: listopad 2013 r.

Opis programu:

Celem programu Klinika „Prawa człowieka a podatki” jest edukacja studentów poprzez analizę polskich przepisów prawa podatkowego pod kątem ich zgodności ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka w zawartymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym w szczególności w zakresie prawa do sądu, prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Celem programu jest również zwrócenie uwagi na problemy związane ze stanowieniem i stosowaniem polskiego prawa podatkowego z punktu widzenia obywateli – podatników oraz poszukiwanie ich skutecznych rozwiązań.

Zajęcia dla studentów mają charakter warsztatowy, będą odbywać się w formie cotygodniowych seminariów organizowanych w siedzibie Fundacji. Seminaria prowadzone będą pro bono przez Mec. Roberta Krasnodębskiego, radcę prawnego, doradcę podatkowego i partnera w Kancelarii Weil Gotshal & Manges, cenionego i wielokrotnie nagradzanego prawnika praktyka, doświadczonego nauczyciela akademickiego.

W ramach zajęć Klinika „Prawa człowieka a podatki” grupa studentów będzie zajmować się analizą wybranych spraw dotyczących problematyki prawa podatkowego. W sprawach cechujących się powszechnością naruszeń oraz przełomowym znaczeniem dla praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego studenci wraz z prawnikami HFPC będą podejmować również działania i interwencje, mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów obywateli – podatników.

Zajęciach Klinika „Prawa człowieka a podatki” umożliwią:

- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z jego stosowaniem;

- poszukiwanie strategicznych rozwiązań problemów wynikłych ze stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce oraz podejmowanie działań i interwencji w wybranych i przełomowych sprawach;

- zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów i prawników, w szczególności przez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych oraz obserwację rozpraw;

- uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez HFPC w wybranych sprawach;

- poznanie specyfiki pracy pro bono oraz podejmowania działań w interesie publicznym.

Zgłoszenia (CV oraz krótki list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres mailowy koordynatora kliniki – Adama Ploszka: a.ploszka@hfhr.org.pl, w tytule wiadomości wpisując: Klinika „Prawa człowieka a podatki”. Z wybranymi osobami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Termin zgłoszeń: do 31 października 2013 r.