Category Archives: Varia

Zmienione zasady rezerwacji sal

Obecnie procedura wynajmu sal na Wydziale przez koła naukowe oraz samorząd studentów wygląda następująco:

1)    sprawdzanie dostępności sal oraz wstępnej rezerwacji dokonujemy w Dziekanacie Kierunku Administracja WPiA (dawny budynek CIUW, parter, prawa strona od wejścia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00 (już nie w Sekcji Informatycznej WPiA w CI I na najwyższym piętrze), kontakt mejlowy pozostaje bez zmian: helpdesk@wpia.uw.edu.pl ;

2)    formularze rezerwacji musi zatwierdzić p. Iwona Kłosowska (Collegium Iuridicum I, II piętro, korytarz po prawej stronie od schodów, pok. 326).

Poznaj Ruch Naukowy – Tydzień Adaptacyjny

Tydzień Adaptacyjny to okazja na poznanie ruchu naukowego na naszym wydziale. Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich zrzeszonych w Radzie Kół Naukowych WPiA UW. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 30 września w Sali C Auditorium Maximum i rozpocznie się o godzinie 17.30.

Link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/659220184252245/

Studencki Grant Naukowy 2016

Prezydium Rady Kół Naukowych postanowiło ogłosić I edycję  Studenckiego Grantu Naukowego!

Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r

Miejsce składania wniosków: pokój 030 Collegium Iuridicum I (podczas dyżuru RKN)/portiernia Collegium Iuridicum I

Maksymalny koszt realizacji grantu: 2 500 zł

Regulamin-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego-Grantu-Naukowego

Wzór-wniosku-Studenckiego Grantu Naukowego

 

Zgromadzenie Prezesów

Drodzy aktywiści ruchu naukowego,

przypominam o dzisiejszym Zgromadzeniu Prezesów o godz. 20.00, w sali 1.3 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Oto porządek obrad:

1. otwarcie zgromadzenia,
2. wybór protokolanta,
3. odczytanie porządku obrad,
4. zaakceptowanie porządku obrad,
5. przedstawienie Zgromadzeniu Prezesów planu działań Prezydium Rady Kół Naukowych na rok akademicki 2015/2016,
6. głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia planu działań,
7. przedstawienie informacji dotyczących finansów Rady Kół Naukowych,
8. przedstawienie projektu statutu Studenckiego Grantu Naukowego,
8. wybór Komisji Skrutacyjnej,
9. wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych,
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Ponieważ na najbliższym Zgromadzeniu Prezesów dokonamy wyboru Komisji Rewizyjnej, wszystkich potencjalnych kandydatów prosimy o przygotowanie się do prezentacji (niekoniecznie multimedialnej) swojej wizy pracy w KR.

Z szacunkiem,

Albert Pielak

Nowy skład Prezydium RKN

Rada Kół Naukowych informuje, że z dniem 1 października 2014 r.  nową kadencję rozpoczęło nowe Prezydium w składzie:

Albert Pielak – przewodniczący (15 głosów)
Michał Bałdowski – wiceprzewodniczący (7 głosów)
Jakub Orlicz – wiceprzewodniczący (9 głosów)