Dodatkowe Zgromadzenie Prezesów w dn. 6 listopada 2018 r.

Szanowni,

w związku z rezygnacją z funkcji jednego z członków Prezydium Rady, zwołuję dodatkowe Zgromadzenie Prezesów w dniu 6 listopada (wtorek) o godz. 20.00 w sali 2.6 CI II. Zgodnie bowiem z art. 20 Uchwały Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 2/2017 z dnia 5.06.2017 r. Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW członek organu wybieralnego Rady Kół Naukowych może złożyć dymisję tylko i wyłącznie na posiedzeniu Zgromadzenia Prezesów. 

Tym samym najbliższe Zgromadzenie ma charakter nadzwyczajny i będzie odpowiednio krótko trwało. W związku z tym Prezydium liberalnie podejdzie do ewentualnych nieobecności. Ze względu na przebywanie przeze mnie za granicą zostanie ono poprowadzone przez Wiceprzewodniczącą Prezydium Milenę Wijas.

Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone na kolejnym Zgromadzeniu planowanym na 13 listopada.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że do 18 listopada trwa nabór wniosków w ramach pozostałych środków do wykorzystania w tym roku kalendarzowym. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Michał Jędrzejczak
Przewodniczący Prezydium
Rada Kół Naukowych