Dodatkowy podział środków dla kół

Prezydium RKN-u przypomina o dodatkowym podziale środków dla kół na inicjatywy realizowane jeszcze w 2009 roku. Wnioski składamy według preliminarzy (wzór dostępny w zakładce Finanse) obowiązujących do końca tego roku kalendarzowego.

Termin: 8 listopada, godz. 23:59 (w poniedziałek 9 listopada można donosić tylko z samego rana…). Preliminarze prosimy o składanie w portierni w Collegium Barracum (ogrody BUW-u) na nazwisko przewodniczącego Prezydium RKN, Kuby Chowańca, z dopiskiem Rada Kół Naukowych. Preliminarze można również składać na ręce członków Prezydium.

Zachęcamy do udziału w podziale!