Informacja dla osób ubiegających się o stypendium LLP Erasmus

Jedną z możliwości zdobycia dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym do stypendium LLP Erasmus z dziedziny „działalność społeczna” jest działalność w Kołach Naukowych.

Od roku akademickiego 2009/2010 Komisja Kwalifikacyjna LLP Erasmus wprowadziła nowy wymóg – potwierdzenie działalności w kole naukowym przez Prezydium Rady Kół Naukowych.

Dokumenty do stypendium składa się do 4 stycznia 2010 r. Przed tym terminem osoby zainteresowane mają możliwość zgłoszenia się do Prezydium RKN celem potwierdzenia działalności.

Aby uzyskać potwierdzenie należy zgłosić się do członka Prezydium Rady Kół Naukowych i zwrócić z prośbą o potwierdzenie działalności. Najlepiej przyjść z zaświadczeniem (możliwie szczegółowym) od Prezesa Koła, na którym członek Prezydium RKN może dokonać potwierdzenia działalności.Zaświadczenie od Prezesa Koła usprawni i przyspieszy procedurę uzyskania potwierdzenia. Brak zaświadczenia powoduje, że Prezydium będzie kontaktowało się z Zarządem Koła, co wydłuża cały proces. Do zaświadczenia można również dołączyć inne dokumenty i materiały poświadczające i uprawdopodabniające działalność w Kole Naukowym (np. ksero ulotki ze wskazaniem wnioskującej osoby jako prelegenta).

Dane do kontaktu z członkami Prezydium Rady Kół Naukowych są podane na podstronie RKN.

Dyżur Prezydium odbywa się w każdy wtorek o godz. 20:15 w sali 212 w s.BUW-ie, o ile w dniu tym nie jest zwoływane Zgromadzenie Prezesów RKN.