Koła naukowe

 

Aktywne koła naukowe (złożyły sprawozdanie w terminie za rok 2012):

 1. „Forum Młodej Warszawy”
 2. „Ius Gentium” Zespół Prawa Międzynarodowego
 3. Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej Sapere Aude
 4. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa „La diplomatie et le Droit”
 5. Koło Naukowe „Common Law”
 6. Koło Naukowe „Ius et Sport-Simul”
 7. Koło Naukowe „Utriusque Iuris”
 8. Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 9. Koło Naukowe Historii Prawa Sapientia Iuris
 10. Koło Naukowe im. Adama Smitha „Law & Economics”
 11. Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji
 12. Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
 13. Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej
 14. Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 15. Koło Naukowe Prawa Bankowego
 16. Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”
 17. Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 18. Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet”
 19. Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
 20. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator
 21. Koło Naukowe Prawa Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
 22. Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”
 23. Koło Naukowe Prawa Podatkowego
 24. Koło Naukowe Prawa Procesowego
 25. Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej
 26. Koło Naukowe Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji UW
 27. Koło Naukowe przy Instytucie Prawa Karnego „Temida”
 28. Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
 29. Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”
 30. Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny „PAKT”
 31. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
 32. Studenckie Forum Praw Człowieka
 33. Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej

Koła, które złożyły sprawozdania po terminie:

 1. Koło Naukowe „Forum Publicum” (11 dni)
 2. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego (1 dzień)

Koła, które nie złożyły sprawozdania z działalności za rok 2012:

 1. „Ius pro Oeconomiae” Koło Naukowe o Prawie i Gospodarce
 2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Błękit Pruski”
 3. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Energetyka i Prawo
 4. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawnej
 5. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Wymiany Idei o Prawie, Administracji i Życiu Społecznym „Institutiones”
 6. Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria”
 7. Koło Naukowe „Dobro Wspólne”
 8. Koło Naukowe „Prawo a Płeć”
 9. Koło Naukowe „Prawo i Praktyka”
 10. Koło Naukowe Analizy Prawa „Ratio Legis”
 11. Koło Naukowe Analizy Prawno-Ekonomicznej Rynku Nieruchomości „Res Immobiles”
 12. Koło Naukowe Logiki Prawniczej
 13. Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin
 14. Koło Naukowe Prawa Nieruchomości „Agri Solum”
 15. Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych (reaktywowane w 2013 r.)
 16. Koło Naukowe Prawa Upadłościowego i Naprawczego „Sindictus”
 17. Law & Art
 18. Międzywydziałowe Koło Naukowe Społeczeństwa Informacyjnego
 19. Wydziałowe Koło Naukowe Prawa Pracy

Dodaj komentarz