Koło Naukowe Prawa Procesowego

Koło Naukowe Prawa Procesowego

Koło Naukowe Prawa Procesowego

Koło powstało w lipcu 2011 r. jako odpowiedź na zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Udział w spotkaniach Koła stwarza studentom możliwość rozwijania zainteresowań oraz umiejętności związanych z postępowaniem cywilnym i karnym. Każdy członek Koła może samodzielnie decydować, która z tych dziedzin prawa interesuje go bardziej i czy chciałby angażować się w wydarzenia związane tylko z jedną z nich, czy też z obiema.

Działalność Koła przebiega dwutorowo – oprócz tradycyjnych form spotkań z praktykami prawa (wykłady, dyskusje oraz seminaria połączone z warsztatami) przewidujemy regularnie organizowane symulacje procesowe – tzw. moot court’y – mające być wizytówką naszego Koła. Spotkania takie są doskonałą okazją dla studentów do sprawdzenia swoich sił w roli pełnomocnika procesowego lub sędziego składu orzekającego, a także uczenia się i rozwijania umiejętności oratorskich i innych, niezbędnych prawnikowi do pracy na sali sądowej. Dzięki opiece merytorycznej i zaangażowaniu w działalność Koła ze strony naszych Opiekunów Naukowych z Katedry Postępowania Cywilnego oraz Katedry Postępowania Karnego, każde ze spotkań stanowi niepowtarzalną okazję do pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych członków Koła.

Dokumenty

Zarząd

 • Michał Magdziak – prezes
 • Piotr Żelek – wiceprezes ds. procesu cywilnego
 • Miłosz Siuda – wiceprezes ds. procesu karnego
 • Pamela Olejnik – sekretarz i skarbnik

Komisja rewizyjna

 • Paulina Jabłońska – przewodnicząca
 • Łukasz Kowalczyk
 • Michał Magdziak

Terminy i miejsca spotkań

 • każdy wtorek o 19:00;
 • sala 264 II piętro w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

Opiekunowie naukowi

 • dr hab. prof. UW Maria Rogacka-Rzewnicka;
 • dr hab. prof. UW Karol Weitz;
 • dr Tadeusz Zembrzuski.

Dodaj komentarz