„Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria

„Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria” powstało w 2002 roku. Jest dziełem studentów, których łączy chęć rozwoju osobistego i naukowego. Poruszamy na spotkaniach kwestie tak różnorodne, jak interdyscyplinarna jest nauka o państwie. Począwszy od prawa konstytucyjnego i stojących za nim doktryn polityczno-prawnych, przez doniosłe społecznie gałęzie prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego, wychodząc wreszcie poza sztywną dogmatykę zahaczamy o podstawy ekonomii i nauk o społeczeństwie, by dojść do etyki, filozofii, a nawet teologii – aksjologicznych fundamentów każdego porządku normatywnego. Próbując zrozumieć podstawy funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich relacji z prawem, zapraszamy na spotkania nie tylko naukowców, ale także praktyków prawa, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli wydawnictw i think tanków.

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski – kierownik Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zarząd 

  • Jędrzej Jabłoński (prezes)
  • Karolina Kiernozek (wiceprezes)
  • Nikodem Bernaciak (członek zarządu)
  • Adrian Zimny (członek zarządu)
  • Przemysław Matuszewicz (członek zarządu)

Terminy i miejsca spotkań

  • ok 1-2 razy w miesiącu, zazwyczaj we wtorki,

Kontakt

Dodaj komentarz