Koło Naukowe Common Law

Koło Naukowe 'Common Law'

Koło Naukowe Common Law – The Common Law Society

Koło zrzesza studentów zainteresowanych problematyką prawa precedensowego oraz zagadnieniami prawa porównawczego. Głównymi partnerami akademickimi Koła są Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW oraz Levin College of Law University of Florida. Koło corocznie organizuje szereg anglojęzycznych spotkań oraz warsztatów naukowych z wybitnymi teoretykami i praktykami prawa precedensowego. Członkowie Koła uczestniczą w międzynarodowych konkursach prawniczych, w tym w Philip C. Jessup Moot Court Competition w Waszyngtonie.

W roku akademickim 2008/2009 Koło Naukowe Common Law, założone w 1998 r. przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obchodzi 10-lecie istnienia. Opiekunami naukowymi Koła są dr Ewa Gmurzyńska oraz dr Tomasz Kozłowski.

Najważniejszy projekt: Comparative Studies of Private Law

Celem Koła w roku akademickim 2009/2010 jest poszerzenie wśród studentów prawa WPIA UW wiedzy i umiejętności z zakresu komparatystyki prawniczej w ramach warsztatów komparatystycznych oraz dokonanej przez studentów analizy wybranych instytucji prawa prywatnego w różnych systemach prawnych. Uczestnicy projektu będę pracować wspólnie z opiekunami naukowymi z WPIA UW oraz zagranicznych ośrodków prawnych.

Podsumowaniem oraz uwieńczeniem programu Comparative Studies of Private Law będzie wyjazd badawczy uczestników projektu do Uniwersytetów Oxford i Cambridge oraz wizyta w British Institute of International and Comparative Law w Londynie.

Dokumenty

Prezes

Adelina Prokop (kadencja 2009/2010)

Terminy i miejsca spotkań

Aktualne terminy spotkań zamieszczane są na stronie internetowej Koła.

Kontakt

Opiekun naukowy

  • dr Ewa Gmurzyńska (kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW)
  • dr Tomasz Kozłowski (prezes Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego)

Dodaj komentarz