Koło Naukowe „Dobro Wspólne”

Logo

Koło Naukowe „Dobro Wspólne” powstało w listopadzie 2011 roku z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Opiekuna Koła – dra Marcina Warchoła (Instytut Prawa Karnego). W swojej działalności naukowej Koło stawia sobie za cel odpowiedzi na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem w polskim systemie prawnym instytucji prawnokarnych oraz ich wpływu na sferę praw i wolności jednostki. Częstokroć staramy się rozwikłać dylematy praktyczne, poruszając niejednokrotnie kontrowersyjne tematy z zakresu prawa i postępowania karnego. Badamy także wpływ instytucji prawnokarnych na zakres konstytucyjnej ochrony jednostki. Metody naszej działalności opierają się w dużej mierze na organizacji konferencji i spotkań naukowych, a także warsztatów praktycznych dla studentów. Ponadto przeprowadzamy naukowe projekty badawcze. Poprzez empiryczną analizę akt spraw karnych dążymy do zweryfikowania praktycznych aspektów funkcjonowania określonych instytucji z zakresu prawa i postępowania karnego.

Dokumenty:

  1. deklaracja członkowska
  2. regulamin koła

Zarząd Koła:
Michał Magdziak – Prezes
Leszek Dałek – Wiceprezes
Michał Świerczewski – Wiceprezes
Paweł Suwara – Sekretarz i Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Szymon Murek – Przewodniczący
Joanna Brzóska – Członek
Paulina Nasiłowska – Członek

Terminy i miejsca spotkań:
zamieszczane każdorazowo na stronie internetowej Koła oraz przekazywane mailowo

Kontakt:
dobro.wspolne.uw@gmail.com
https://www.facebook.com/KoloNaukoweDobroWspolne
strona internetowa w przygotowaniu

Opiekun Naukowy:
dr Marcin Warchoł

Dodaj komentarz