Koło Naukowe Law & Art

Koło Naukowe “Law&Art” działające na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone w 2012 roku. Od tego czasu jego działalność koncentruje się na organizowaniu spotkań z prelegentami, którzy w swoim życiu zawodowym działają na pograniczu prawa, sztuki i ekonomii.  Przez cztery lata działalności koła, gościło ono wielu niezwykłych i inspirujących prawników, historyków sztuki, artystów, galerników, kolekcjonerów sztuki. Wygłaszali oni autorskie referaty dla publiczności złożonej z członków koła, a także innych zainteresowanych ich tematyką (spotkania są otwarte). By wymienić kilka z tych osób, Law&Art gościło m.in.: profesor Marię Poprzęcką, która była także opiekunem naukowym koła, pracowników domu aukcyjnego Desa Unicum, profesora Wojciecha Kowalskiego, Marka Roeflera wraz z kuratorem jego prywatnej kolekcji- Arturem Winiarskim, dr Jakuba Dąbrowskiego, dr Beatę Gessel, Rafała Kameckiego, Annę Muszyńską). Każde ze spotkań poświęcone jest innemu aspektowi trzech wymienionych powyżej płaszczyzn (prawo, sztuka, ekonomia), można jednak wyodrębnić pewne powracające zagadnienia, tworzące na przestrzeni lat funkcjonowania koła cykle spotkań :1)  prywatne kolekcje sztuki w Polsce

2) aspekty prawne funkcjonowania domów aukcyjnych w Polsce

3) fotografia kolekcjonerska w Polsce

4) restytucja dzieł sztuki

Dopełnieniem działalności koła są referaty członkowskie, które eksplorują wąskie wybrane przez referentów zagadnienia, stanowiąc odbicie ich pasji związanych ze sztuką. Stwarzają one doskonałą możliwość zmierzenia się z ciekawym analitycznie zjawiskiem, a także uczą członków koła sztuki mówienia publicznie.

Członkowie koła uczestniczą w warszawskich wydarzeniach kulturalnych, m.in. co roku uczęszczają na Najlepsze Dyplomy ASP, czy na Warszawskie Targi Sztuki. Wielokrotnie odwiedzali także muzea I galerie (nie tylko warszawskie), uczestnicząc w oprowadzaniach kuratorskich. W zeszłym roku akademickim koło zorganizowało wyjazd naukowy do Berlina.

Zarząd Koła
  • Prezes – Aleksandra Cygan
  • Wiceprezes – Anna Urbańska
  • Wiceprezes – Michał Barcik
  • Sektretarz – Paulina Kornas
  • Skarbnik – Monika Ośkiewicz
Kontakt : 

 

https://www.facebook.com/lawandart/?fref=ts

 

Dodaj komentarz