Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Inicjatywa powstania Koła Naukowego Prawa Administracyjnego została podjęta w 2005 roku przez grupę studentów III i IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem utworzenia tej organizacji było umożliwienie studentom, interesującym się prawem i postępowaniem administracyjnym, rozwijania zainteresowań w tej dziedzinie.

Dzięki przychylności Władz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych oraz opiekuna naukowego – Dr Rafała Stankiewicza, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego rozpoczęło swoją działalność, a w dniu 9 maja 2006 roku zostało zarejestrowane przez Prorektora ds. Studenckich Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka, jako organizacja studencka na Uniwersytecie Warszawskim.

Poprzez wszelkie nasze działania chcemy promować i rozwijać wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UW zainteresowanie prawem i postępowaniem administracyjnym oraz szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Starając się zaszczepić w młodych ludziach pasje do prawa, pragniemy działać również na rzecz ich indywidualnego rozwoju, także poprzez różnego rodzaju imprezy integracyjne.

Na naszych spotkaniach poruszamy najbardziej aktualne i interesujące problemy z zakresu materialnego prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i procedury administracyjnej. Dzięki opiece merytorycznej ze strony pracowników Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz zaangażowaniu Opiekuna Naukowego, każde ze spotkań Koła wnosi istotny wkład w rozwój intelektualny jego członków.

Najważniejszy projekt:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rynek dzieł sztuki. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju,
  • Konferencja Ogólnopolska: Współczesne Problemy Prawa Energetycznego. Prawo, Konkurencja, Ochrona Środowiska.

Dokumenty

Zarząd

  • Prezes Adrian Sypnicki Tel. 793 240 426 e-mail: adrian.sypnicki@gmail.com
  • Wiceprezes Katarzyna Marchocka Tel: 602 252 743 e-mail: marchocka.katarzyna@gmail.com
  • Wiceprezes Bartłomiej Siudak Tel: 501 554 320 e-mail: bartlomiej.siudak@gazeta.pl
  • Sekretarz Stanisław Maria Starnawski Tel: 513051881 e-mail: smj.starnawski@gmail.com
  • Skarbnik Mateusz Zawistowski e-mail: m.zawistowsky@gamil.com

Terminy i miejsca spotkań

  • poniedziałki lub czwartki

Kontakt

Opiekun naukowy

  • dr Rafał Stankiewicz
  • dr Katarzyna Zalasińska

Dodaj komentarz