Koło Naukowe Prawa Bankowego

C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\logo rgb.jpg

Koło Naukowe Prawa Bankowego

Działające od 2002 r. Koło Naukowe Prawa Bankowego jest jedną z największych organizacji studenckich działającą na Wydziale Prawa i Administracji i na całym Uniwersytecie Warszawskim. Pomysłodawcą i pierwszym opiekunem Koła był śp. prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski.Obecnie opiekę nad Kołem sprawuje prezydent miasta stołecznego Warszawy i kierownik Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2001, prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Drugim opiekunem Koła jest Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, Członek Zarządu Europejskiej Rady ds.Płatności, dr Paweł Widawski.

Dokumenty

Zarząd

  • Mateusz Krakowski – Prezes Zarządu
  • Jakub Szewczyk – Wiceprezes Zarządu
  • Robert Nikonowicz – Członek Zarządu
  • Aleksandra Białyszewska – Członek Zarządu
  • Maximilian Schiwon – Członek Zarządu
  • Tomasz Sulejko – Członek Zarządu

Terminy i miejsca spotkań

Spotkania odbywają się przeważnie w środy o godz. 20:00 na Wydziale Prawa i Administracji UW. Informacja o każdym spotkaniu udostępniania jest na naszym fanpage’u (www.facebook.com/KNPB.UW)

Kontakt

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

  • dr Paweł Widawski

Dodaj komentarz