Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”

Koło Naukowe Prawa Karnego 'Temida'

Koło Naukowe Prawa Karnego Temida

Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida” jest najstarszym kołem na Wydziale Prawa i Administracji UW. Powstało w marcu 1995 roku, lecz ówcześni członkowie Koła spotykali się już dużo wcześniej. Pierwszym opiekunem naukowym został mgr J. Wyrembak, a wśród późniejszych wymienić można śp. prof. L. Falandysza, dr B. Bieńkowską i dr. P. Konieczniaka. Obecnie opiekę naukową sprawuje prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki WPiA UW. Temida skupia studentów zainteresowanych kryminalistyką i szeroko rozumianym prawem karnym. Członkostwo w Kole, poprzez różnorodne formy aktywności, daje możliwość poszerzenia wiedzy w tych dziedzinach i jej praktycznego wykorzystania. W roku akademickim 2008/2009, oprócz cotygodniowych spotkań, odwiedziliśmy Zakład Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach i uczestniczyliśmy w zajęciach na strzelnicy. Zorganizowaliśmy także, wraz z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KSP, Warsztaty Kryminalistyczne „CSI WARSAW” oraz inscenizację słynnego procesu Margarity Gorgonowej – sprawy z końca lat 30 XX w., wciąż jednak żywo dyskutowanej i budzącej duże kontrowersje. Inscenizacje słynnych spraw karnych, które od kilku lat mamy okazję przedstawiać, cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko studentów prawa. Ukoronowaniem każdego roku akademickiego są w Temidzie kilkudniowe warsztaty kryminalistyczne organizowane w szkołach policyjnych (w tym roku w Szkole Policji w Słupsku), podczas których uczestniczymy w kursach wraz z policjantami. Koło współpracuje w szczególności z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną Policji i ich laboratoriami, szkołami policji oraz Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym.

Dokumenty

Zarząd

  • Piotr Modzelewski – Prezes
  • Katarzyna Soboń – Wiceprezes
  • Daniel Bracanović – Sekretarz
  • Mateusz Sokorski – Skarbnik

Terminy i miejsca spotkań

  • środy o 18:30
  • sala 416 Collegium Iuridicum I

Kontakt

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. Ewa Gruza

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz