Koło Naukowe Prawa Spółek

Koło Naukowe Prawa Spółek

Koło Naukowe Prawa Spółek

Koło Naukowe Prawa Spółek (KNPS) jest nową inicjatywą na Wydziale Prawa i Administracji, powstało bowiem wiosną 2011 r. Oficjalny status organizacji studenckiej Koło uzyskało z chwilą wpisu do rejestru organizacji studenckich działających przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 12 maja 2011 r. Koło jest członkiem Rady Kół Naukowych WPIA UW.

Statutowym celem Koła jest propagowanie, promowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa spółek zarówno wśród Członków Koła, jak i społeczności akademickiej, a także poszerzanie wiedzy z dziedzin związanych z prawem spółek jak ekonomia czy rachunkowość.

Cele te są realizowane m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami doktryny prawa spółek, prowadzenie strony internetowej Koła, połączone z pracą nad wydawaniem i publikowaniem „Biuletynu Prawa Spółek”. Ponadto Członkowie Koła chętnie biorą udział we wspólnych wyjściach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach na konferencje (np. uczestnictwo w akcji „Cała ta Giełda” z okazji 20-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Dokumenty

Zarząd

  • Jacek Czarnecki (Prezes Zarządu)
  • Katarzyna Zych (Wiceprezes Zarządu)
  • Piotr Chylicki (Wiceprezes Zarządu)
  • Monika Kowara (Członek Zarządu)
  • Adrian Bielecki (Członek Zarządu)

Terminy i miejsca spotkań

  • zamieszczane na stronie internetowej;

Kontakt

Opiekunowie naukowi

  • dr Dominika Opalska;
  • prof. dr hab. Adam Opalski.

Dodaj komentarz