Koło Naukowe Prawo Cywilnego „Lege Artis”

Logo Koła Naukowego Prawa Cywilnego 'Lege Artis'

Koło Naukowe Prawo Cywilnego Lege Artis

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” jest jednym z najstarszych ruchów naukowych na Wydziale Prawa i Administracji, koncentrującym swoją działalność wokół prawa cywilnego sensu largo. Początki działalności Koła sięgają roku 1999. Po reaktywacji w roku 2006, Koło funkcjonuje nieprzerwanie, wnosząc wyraźną wartość dodaną do ruchu naukowego na UW. Obecnym opiekunem koła jest wybitny cywilista, autor wielu publikacji oraz sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski. Celem koła jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie prawa cywilnego, w szczególności poprzez organizację regularnych spotkań z najwybitniejszymi cywilistami znanymi doktrynie prawa, jak i również wybitnymi praktykami. Ponadto koło corocznie przygotowuje ogólnopolską konferencję naukową. Może poszczycić się również wydawaniem i publikowaniem „Zeszytów Cywilistycznych Lege Artis”, będących znakomitą okazją na pierwszą publikację naukową dla studentów. Członkowie Koła stanowią zorganizowaną społeczność, integrującą się na stopie prywatnej po spotkaniach merytorycznych i wspólnie wyjeżdżającą na konferencje.

Najważniejszy projekt:

Dokumenty:

Zarząd 2018/2019

Prezes: Andrzej Dziuba

Wiceprezes: Weronika Stanżewska
Wiceprezes: Karolina Matysiak
Wiceprezes/Skarbnik: Józef Izbicki
Wiceprezes/Sekretarz: Filip Wiliński

Zarząd 2017/2018

Prezes: Józef Izbicki

Wiceprezes: Andrzej Dziuba
Wiceprezes: Karolina Matysiak
Skarbnik: Szymon Czapiga
Sekretarz: Weronika Stanżewska

Kontakt

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • dr Witold Borysiak

Dodaj komentarz