Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator

Logo Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator

KNPK Legislator

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (KNPK „Legislator”) – działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego koło naukowe zajmujące się tematyką szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego.

Koło istnieje od 2006 r. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Od momentu powstania „Legislator” aktywnie uczestniczy w wydziałowym ruchu naukowym, regularnie organizując spotkania studentów z przedstawicielami świata nauki o uznanym dorobku prawniczym. Dotychczas Gośćmi Koła byli m.in.: prof. Ewa Łętowska, prof. Andrzej Wróbel, prof. Leszek Garlicki, prof. Marek Safjan, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rzepliński i wielu innych.

Spośród innych działań podejmowanych przez KNPK „Legislator” należy wskazać w szczególności organizację warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPiA UW oraz Biurem Trybunału Konstytucyjnego. Ta inicjatywa adresowana do studentów prawa pozwala poznać praktyczne aspekty przygotowania profesjonalnego pisma procesowego skierowanego do TK.

W 2009 r. z inicjatywy KNPK „Legislator” na WPiA UW odbył się I Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Towarzysząca mu konferencja była okazją do zapoczątkowania współpracy  studenckich organizacji naukowych z uczelni wyższych w całej Polsce. Rok później, podczas II Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, w celu ułatwienia dalszych wspólnych przedsięwzięć z inicjatywy „Legislatora” została powołana Rada Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego.

Najważniejszy projekt:

  • W bieżącym roku akademickim KNPK „Legislator” planuje na przełomie marca i kwietnia 2017 r. organizację jubileuszowego X Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego i towarzyszącej mu konferencji naukowej.

Dokumenty:

Prezes 2016/2017

Filip Dymitrowski

Zarząd 2016/2017

  • Patrycja Patriak (wiceprezes)

  • Maciej Kurowski (wiceprezes)

  • Karolina Chrószcz (skarbnik)

  • Mateusz Winczura (sekretarz)

  • Małgorzata Nowak (członek zarządu)

  • Marcin Gralewski (członek zarządu)

 

Terminy i miejsca spotkań

  • ustalane na bieżąco

Kontakt

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. Marek Zubik

Dodaj komentarz