Koło Naukowe Prawo a płeć

Logo Koła Naukowego 'Prawo a płeć'

Koło Naukowe „Prawo a płeć”

Koło Naukowe Prawo a płeć powstało w listopadzie 2009 (formalna rejestracja – luty 2010 r.) roku z inicjatywy studentek WPiA UW oraz dr Barbary Namysłowskiej–Gabrysiak przy wstawiennictwie prof. Moniki Płatek, prof. Eleonory Zielińskiej oraz doc. dr Anny Rosner. Opiekunem honorowym Koła jest prof. dr hab. Andrzej Kojder.

Celem osób działających w Kole jest pogłębianie wiedzy prawniczej i analiza prawa z perspektywy płci, a także propagowanie otwartości i walka ze stereotypami płciowymi. Pomocnym w realizacji założeń koła jest również fakt, iż członkinie i członkowie Koła działają w różnych organizacjach zajmujących się tematyką genderową i antydyskryminacyjną.

Najważniejszy projekt:

Dokumenty:

Zarząd 2009/2010

  • Anna Włodarczyk (prezeska)
  • Katarzyna Dębska (wiceprezeska ds. finansów)
  • Magdalena Kulczycka (wiceprezeska ds. informacji)
  • Julia Malinowska (wiceprezeska ds. promocji)

Terminy i miejsca spotkań

  • wtorki o 18:30
  • sala 0.08 baraku na Dobrej 68/70

Kontakt

Opiekunowie naukowi

  • główny opiekun naukowy: dr Barbara Namysłowska–Gabrysiak
  • opiekun honorowy: prof. dr hab. Andrzej Kojder

Dodaj komentarz