Koło Naukowe Prawo i Praktyka

Koło Naukowe 'Prawo i Praktyka'

Koło Naukowe Prawo i Praktyka

Koło Naukowe Prawo i Praktyka działa przy Wydziale Prawa i Administracji UW od marca 2008 roku. Zajmuje się szukaniem sposobów na pogłębianie praktycznej wiedzy prawniczej poprzez (między innymi) zbieranie i analizę informacji dotyczących nowych trendów na rynku usług prawnych (marketing prawniczy, ekonomiczna analiza prawa), organizowanie warsztatów i spotkań, których celem jest poszerzanie ‌wiedzy studentów na temat możliwości rozwoju zawodowego, a także analiza nowych wyzwań stojących przed przyszłymi absolwentami prawa na początku XXI stulecia.

Dokumenty

Prezes

Katarzyna Dąbrowska (kadencja 03.2008 – 03.2009)

Terminy i miejsca spotkań

Otrzymywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

Dodaj komentarz