Przegląd Prawniczy UW

Logo Koła Naukowego 'Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego'

Koło Naukowe Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest stałą pozycją ukazującą się już od kilku lat na Wydziale Prawa i Administracji UW, redagowaną przez studentów z kół naukowych WPiA UW pod opieką profesorów WPiA z Rady Naukowej Przeglądu. Ideą Przeglądu Prawniczego jest publikowanie najlepszych i najciekawszych artykułów studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych WPiA UW o tematyce prawniczej oraz zamieszczanie glos oraz wywiadów z profesorami i praktykami prawa. W Przeglądzie są również publikowane relacje z konferencji naukowych oraz konkursów prawniczych.

Inspiracją dla naszego czasopisma są przeglądy prawnicze (law reviews) wydawane przez studentów amerykańskich szkół prawniczych, takie jak Harvard Law Review czy Columbia Law Review. Warto tu zauważyć, że amerykańskie i brytyjskie law reviews, redagowane przez studentów wydziałów prawa, cieszą się ogromnym prestiżem. Praca w redakcji takich law reviews wysoko świadczy o studentach i zwykle otwiera im drzwi do przyszłej kariery zawodowej (studenci tacy chętnie zatrudniani są przez najlepsze kancelarie prawnicze) i naukowej. Praca przy law review jest dla studenta wyjątkową okazją do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania do zawodu prawnika – uczy profesjonalizmu, dokładności, dociekliwości, szczegółowości analizy oraz rozwija inne cechy wymagane od prawników. Chcemy, aby pod tymi względami Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego upodobnił się do tych najlepszych wzorców, oraz cieszył się podobnym prestiżem i poparciem środowiska prawniczego.

Artykuły w Przeglądzie publikowane były do tej pory w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim z krótkim streszczeniem – odpowiednio po polsku albo angielsku.

Najważniejszy projekt:

 • numery zwykłe 3-4/2009 oraz 1-2/2010 Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego oraz numer specjalny (2010 r.): Biblioteka Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Prawo Europejskie

Dokumenty:

Zarząd 2010/2011

  Agnieszka Gołąb (redaktor naczelna)
  Emil Kowalik (zastępca redaktor naczelnej i sekretarz redakcji)
  Zofia Kilańska (skarbnik)

   Terminy i miejsca spotkań

   • poniedziałki o 20:00
   • 0.30 – Collegium Iuridicum I

   Kontakt

   Opiekun naukowy

   • dr Tomasz Kozłowski

   Dodaj komentarz