Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej

 

Informacje Ogólne

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej jest kołem naukowym założonym w 2001 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie zrzesza 35 członków, w tym 32 zwyczajnych, dwóch honorowych i jednego wspierającego. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, oraz prof. dr hab. Hubert Izdebski.

Działalność

Przedmiotem działalności organizacji jest szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa, jak i osób w inny sposób związanych z ta gałęzią wiedzy (pracownicy naukowi, przedstawiciele zawodów prawniczych). SSEP działa też na polu inicjowania i wspierania aktywnych form zwalczania przypadków łamania etyki prawniczej na uczelniach oaz w pracy zawodowej przede wszystkim drogą edukacji etycznej, prowadzonej przez publikacje Stowarzyszenia (Zasady Etyczne Studentów Prawa) oraz działalność propagującą tematykę etyki zawodowej poprzez organizację wykładów (m.in. cykl wykładów Etyka zawodów prawniczych, przeznaczony dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, wyjazdy naukowe, debaty i spotkania.

Członkostwo

Członkiem Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej może zostać każdy student zainteresowany tematyką, będącą przedmiotem działalności Stowarzyszenia.Członkostwo nabywa się poprzez złożenie na ręce Zarządu deklaracji członkowskiej oraz aktywny udział w realizacji projektów Stowarzyszenia.

Zarząd

  • Iga Małobęcka (prezes)
  • Natalia Nader
  • Karolina Mądrzycka

Kontakt

Opiekun naukowy

  • dr Tomasz Kozłowski
  • prof.dr hab.Tomasz Stawecki

 

Dodaj komentarz