Nowy skład Prezydium Rady Kół Naukowych

Wyniki wyborów do Prezydium Rady Kół Naukowych w roku akademickim 2015/2016:

1. Albert Pielak -  Przewodniczący (15 głosów)
2. Michał Tutaj – Wiceprzewodniczący (3 głosy)
Dariusz Mańka – Wiceprzewodniczący (3 głosy)