Nowy skład Prezydium RKN

Rada Kół Naukowych informuje, że z dniem 1 października 2014 r.  nową kadencję rozpoczęło nowe Prezydium w składzie:

Albert Pielak – przewodniczący (15 głosów)
Michał Bałdowski – wiceprzewodniczący (7 głosów)
Jakub Orlicz – wiceprzewodniczący (9 głosów)