Podsumowanie Zgromadzenia Prezesów z 27 marca 2014 r.

Skrót z ostatniego Zgromadzenia Prezesów (27.03.2014):

1. Spotkanie z Prodziekanem ds. naukowych T. Giaro (relacja niżej)

2. Dane statystyczne za 2014 r.:

Do tej pory w Prezydium przeprowadziliśmy 3 podziały:
I podział – 9 wniosków, rozdane 1756 zł (tym sposobem zamknęliśmy budżetowy 2013 rok)
II podział – 3 wnioski (2 połączone), rozdysponowane 5143,50 zł
III podział – 2 wnioski, rozdysponowane 2618 zł

Po szczegóły sięgajcie tutaj: http://www.rkn.wpia.uw.edu.pl/akty-prawne

3. Prezydium RKN prowadzi ciągły nabór wniosków (w przeciwieństwie do Rady Konsultacyjnej) – nie ma z góry narzuconych terminów podziałów, więc Wasze wnioski są rozpatrywane na bieżąco!