Protokoły ze Zgromadzeń Prezesów z dnia 19 stycznia i 23 lutego 2010 r.

Protokoły ze Zgromadzenia Prezesów z dnia 19 stycznia 2010 r. (główne kwestie: sprawozdania wymagane przez Rektor UW oraz wstępny podział środków finansowych RKN) oraz ze Zgromadzenia Prezesów z dnia 23 lutego 2010 r. (główne kwestie: głos Gościa RKN, Prodziekana ds. finansowych doc. dr Elżbiety Łojko oraz wyniki I podziału środków finansowych RKN) zostały zamieszczone na stronie w zakładce Akty Prawne w rubryce „Protokoły”.