Organy Rady Kół Naukowych

Kadencja 2018/2019

Prezydium RKN

  • Przewodniczący: Milena Wijas
  • tel.:
  • Dyżury po wcześniejszym umówieniu.
  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Jaworski, Józef Izbicki

 

Komisja Rewizyjna

  •  Hubert Taładaj (Przewodniczący)
  •  Agnieszka Sadowska
  •  Sebastian Juszczak

Zgromadzenie Prezesów

W skład Zgromadzenia Prezesów wchodzą Prezesi Kół Naukowych zrzeszonych w Radzie Kół Naukowych.