Spotkanie z Prodziekanem ds. naukowych T. Giaro

Dnia 27 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z Prodziekanem ds. naukowych T. Giaro na temat publikacji naukowych.

Dziękując wszystkim za obecność na spotkaniu, warto dokonać krótkiego podsumowania spotkania. Dyskutowaliśmy o następujących zagadnieniach:
- znaczenie publikowania dla rozwoju naukowego, a także wymogów stypendialnych i grantowych
- jakość dzisiejszych publikacji naukowych (zarówno autorstwa studentów, jak i pracowników naukowych)
- niewymierny system oceniania, który nie odzwierciedla realnej wiedzy, umiejętności i predyspozycje (albo odzwierciedla tylko predyspozycje do pamięciowego przyswajania dużej ilości materiału)
- współczesna tendencja do oceniania potencjału naukowego przez pryzmat „liczby” (konferencji, publikacji, punktów), a nie „jakości”
- poszukiwania idealnego modelu ruchu naukowego (wiele kół naukowych – model WPiA UW -> lepsze noty w parametryzacji; jedna studencka organizacja naukowa, wiele jej podsekcji – model WPiA UJ (już niedługo?!) -> większe oszczędności (czy rzeczywiście?)

Dyskusja wciąż w toku, a już teraz zapraszamy na kolejne spotkania o stanie, wyzwaniach i przyszłości ruchu naukowego!

Zdjęcia z wydarzenia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.607269366008842.1073741831.554011654667947&type=3