szkolenie RK i nowy regulamin

Szkolenie

Rada Konsultacyjna ds. SRN UW oraz ZSS UW organizują 20.02. o 18.00 w s. 100 budynku ZSS (mały dziedziniec) szkolenie z pozyskiwania dofinansowań ( https://www.facebook.com/events/1790840851169418/ ).

Regulamin

Na szkoleniu będzie również omówiony nowy Regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy. Tekst Regulaminu: http://www.rada.uw.edu.pl/dokumenty/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2060%20Rektora%20UW%20z%20dnia%2030%20sierpnia%202016%20r..pdf .

PK