TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA UW

Nadchodzi sezon konferencyjny, zachęcamy zatem do zapoznania się z informacjami, gdzie i kiedy można ubiegać się o fundusze:
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA UW:

1. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego – do 28 marca 2014 r. (godz. 15:00!) http://www.fuw.pl/index.php

2. Fundacja Universitatis Varsoviensis – do 15 maja 2014 r.
http://www.fundacjauv.org.pl/programy-pomocy/pomoc-studentom-i-organizacjom-studenckim

3. Rada Konsultacyjna – do 15 maja 2014 r.
http://www.rada.uw.edu.pl/

4. Zarząd Samorządu Studentów UW
CERBER

I filar: od stycznia do listopada, nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia

II filar: do 15 dnia każdego miesiąca, oprócz grudnia, lipca i sierpnia, nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia

http://samorzad.uw.edu.pl/dotacje/