Specjalny podział finansowy – ustalenia kwietniowego ZP RKN

Podczas Zgromadzenia Prezesów RKN w dniu 13 kwietnia br. postanowiono o zorganizowaniu dodatkowego, specjalnego podziału finansowego, podczas którego rozdysponowane Kołom zostanie do   15% budżetu RKN (50% środków finansowych pozostałych po I podziale środków).

Wnioski finansowe Koła mogą składać do 30 kwietnia w portierni w Collegium Barracum w ogrodach BUW lub na ręce członków Prezydium RKN. Wnioski należy składać wg. Wzoru preliminarza znajdującego się w zakładce Finanse. Wnioskowane zadania mogą być realizowane do końca 2010 r.

Niniejszy podział Rada w szczególności dedykuje Kołom, które swoje środki finansowe w znacznej mierze wykorzystały, jak również nowo zarejestrowanym.

Podczas Zgromadzenia postanowiono także o zorganizowaniu spotkania informacyjno-rekrutacyjnego Kół Naukowych dla chętnych do członkostwa studentów.

Zgromadzenie będzie kontynuowane 19 kwietnia.