Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Analizy Prawa „Ratio Legis”

4 listopada 2009 r. w sali 211 w s. BUW odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Analizy Prawa „Ratio Legis”.

Podczas zebrania wybrano władze na nową kadencję w następującym składzie:

  • Prezes: Karolina Wierzbowska
  • Wiceprezes: Aleksander Jakubowski
  • Skarbnik: Gracjan Poterała
  • Sekretarz: Anna Bruździńska

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  • Paweł Krawiec (przewodniczący)
  • Anna Sokolijak
  • Michał Pieczyński

Zebrani uchwalili również zmiany w Statucie Koła, jak również plan działań Koła na okres do 1 marca 2009 roku.