Wniosek finansowy/preliminarz 2011

W zakładce Finanse znajduje się wzór wniosku finansowego/preliminarza ustalony przez Prezydium RKN na rok 2011.

Zgodnie z uchwałą Prezydium RKN nr 42/2010, wnioski o przeksięgowanie środków finansowych Koła można składać w formie podania podpisanego przez Opiekuna Naukowego Koła.

Prezydium RKN przypomina, że wnioski finansowe Kół na dowolne projekty do wykorzystania do końca tego roku można składać na ręce członków Prezydium na bieżąco.