Wyniki II podziału funduszy RKN na rok 2009

Wyniki II podziału środków z funduszu rezerwowego Rady Kół Naukowych znajdują się w Uchwale Prezydium RKN NR 5/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. Uchwała dostępna w zakładce Finanse.

W zakładce Finanse znajdują się też Uchwały Prezydium dotyczące przeksięgowania środków pozostałych do dyspozycji Kół Naukowych.