XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Drodzy studenci III, IV i V roku!
W tym roku akademickim studenci uzyskali możliwość wygłoszenia referatu podczas drugiego dnia XVIII Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej”, tj. w sobotę 4 marca. Więcej o konferencji – http://www.wpia.uw.edu.pl/problemy-i-wyzwania-ue.
Zgłoszenia wraz z abstraktami (przynajmniej 300 słów + literatura przedmiotu)oraz wykazem dotychczasowego dorobku naukowego prosimy wysyłać na: rkn.wpia@gmail.com do 26 lutego. Zostaną one przedstawione organizatorom konferencji.
Łączę pozdrowienia
Antoni Żukowski
wiceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych WPiA UW