Zestawienie środków Kół Naukowych na dzień 1 listopada 2009

W zakładce Finanse zamieszczone zostało zestawienie finansowe Kół Naukowych, działających w RKN-ie (według złożonych preliminarzy), w ramach pierwszego podziału finansowego przygotowane przez Sekcję Finansową WPiA. Znajdują się tam również dane o dotychczas wykorzystanych środkach i dostępnych sumach do rozdysponowania dla kół na projekty, przedstawione w preliminarzach pierwszego podziału.