Zgromadzenie Prezesów

Drodzy aktywiści ruchu naukowego,

przypominam o dzisiejszym Zgromadzeniu Prezesów o godz. 20.00, w sali 1.3 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Oto porządek obrad:

1. otwarcie zgromadzenia,
2. wybór protokolanta,
3. odczytanie porządku obrad,
4. zaakceptowanie porządku obrad,
5. przedstawienie Zgromadzeniu Prezesów planu działań Prezydium Rady Kół Naukowych na rok akademicki 2015/2016,
6. głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia planu działań,
7. przedstawienie informacji dotyczących finansów Rady Kół Naukowych,
8. przedstawienie projektu statutu Studenckiego Grantu Naukowego,
8. wybór Komisji Skrutacyjnej,
9. wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych,
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Ponieważ na najbliższym Zgromadzeniu Prezesów dokonamy wyboru Komisji Rewizyjnej, wszystkich potencjalnych kandydatów prosimy o przygotowanie się do prezentacji (niekoniecznie multimedialnej) swojej wizy pracy w KR.

Z szacunkiem,

Albert Pielak